Adwokat Tychy

Adwokat Tychy – informacje

Przedstawiamy Państwu usługi Kancelarii Adwokackiej Matras-Jaroszek. Nasza kancelaria adwokacka w Tychach zajmuje się sprawami z zakresu takich dziedzin jak prawo karne, prawo karno-skarbowe, prawo wykroczeń. Reprezentujemy naszych klientów na etapie postępowania przygotowawczego, przed sądem oraz w postępowaniach wykonawczych. Na stronie Adwokat Tychy znajdziecie Państwo podstawowe informacje o naszych usługach prawnych. W celu uzyskania porady prawnej lub skorzystania z naszych usług prosimy o poprzez formularz kontaktowy.

Prowadzimy także sprawy o wykroczenia, reprezentujemy klientów w trakcie postępowania karnego. Reprezentujemy  oskarżycieli posiłkowych, prywatnych oraz powodów cywilnych.

Prawo cywilne

 • sporządzamy i opiniujemy projekty umów i oświadczeń woli
 • reprezentujemy strony w zakresie dochodzenia roszczeń na etapie przedsądowym, sądowym oraz egzekucyjnym

W sprawach dotyczących prawa cywilnego, znajdziecie Państwo pomoc prawną
w szczególności w sprawach:

 • w sprawach roszczeń dotyczących ochrony dóbr osobistych
 • stwierdzenia obowiązku złożenia oświadczenia woli
 • odszkodowania komunikacyjne, po wypadkach, i inne zadośćuczynienia
 • sprawy związane z brakiem wykonania lub nienależytym wykonaniem zobowiązania
 • zapłata lub wykonanie innych świadczeń wynikających ze stosunków umownych
 • sprawy dotyczące podziału majątku wspólnego po ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej
 • zniesienie współwłasności oraz stosunki między współwłaścicielami
 • sprawy dotyczące zasiedzenia
 • droga konieczna i inne służebności gruntowych oraz zasiedzenie lub stwierdzenie wygaśnięcia
 • sprawy związane z rozgraniczeniem nieruchomości
 • ochrona własności w zakresie roszczeń o wydanie rzeczy oraz roszczenia przywrócenia stanu zgodnego z prawem bądź też zaniechanie naruszeń
 • ochrona posiadania oraz sprawy związane z roszczeniem przywrócenia stanu poprzedniego i zaniechanie naruszeń
 • uzgadnianie treści ksiąg wieczystych z rzeczywistym stanem prawnym nieruchomości
 • ustalenie spadkobiercy i przyznanie spadku, uznanie spadkobiercy za niegodnego dziedziczenia, unieważnienie testamentu, zapłatę zachowku, podział spadku.

Adwokat Tychy dla przedsiębiorców

Doradztwo prawne w zakresie:

 • przekształcanie firmy
 • rozwiązywanie i likwidacja przedsiębiorstw prowadzonych przez osoby fizyczne, spółek osobowych kapitałowych, zmiany formy organizacyjno-prawnej
 • doradztwo prawne i reprezentacja w postępowaniu rejestrowym
 • wewnętrzne funkcjonowanie spółek osobowych i kapitałowych
 • sporządzanie i opiniowanie projektów umów i oświadczeń woli
 • reprezentacja stron na wszystkich etapach postępowania przed sądem, podmiotami gospodarczymi oraz w ramach stosunków z konsumentami

Prawo rodzinne

Zakres świadczonych przez nas usług w sprawach rodzinnych obejmuje doradztwo prawne i reprezentację w postępowaniach sądowych w sprawach:

 • rozwód
 • separacja
 • alimenty
 • sprawy o uzyskanie bądź zmianę warunków przyznawania środków

Kontakty

 • regulowanie kontaktów oraz zmiana orzeczenia w zakresie kontaktów

Majątek

 • ustanowienie rozdzielności majątkowej w małżeńskich stosunkach majątkowych

Rodzicielstwo

 • ustalenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • zaprzeczenie ojcostwa lub macierzyństwa
 • ustalenie bezskuteczności uznania dziecka
 • przysposobienie oraz o rozwiązanie przysposobienia
 • rozstrzygnięcie istotnych praw dziecka
 • wyrażenie zgody na podjęcie czynności przekraczającej zakres zwykłych czynności w zarządzie majątkiem dziecka
 • w przedmiocie wydania zarządzeń opiekuńczych w zakresie sposobu wykonywania władzy rodzicielskiej oraz opieki
 • powierzenie wykonywania władzy rodzicielskiej, o ograniczenie władzy rodzicielskiej
 • zawieszenie władzy rodzicielskiej oraz o pozbawienie władzy rodzicielskiej
 • zmiana orzeczenia w zakresie władzy rodzicielskiej
 • ustanowienie lub zwolnienie z opieki lub kurateli
 • sporządzanie i opiniowanie małżeńskich umów majątkowych

Dziękujemy za zainteresowanie naszą stroną Adwokat Tychy.

Adwokat Tychy – mapa dojazdu

Jeżeli chcecie Państwo skorzystać z naszych usług prawnych na zapraszamy do naszej kancelarii w Tychach. Poniżej znajduje się mapa:

Adwokat Tychy - Kancelaria Adwokacka w Tychach